Kam kane mana (představení není v současné době v repertoáru)

2. květen 2015

Básnická sbírka Renaty Pohorské "ve scénické kostce" měla svou premiéru v úterý 28. dubna 2015. Dismanův rozhlasový dětský soubor ji tak zařadil do svého repertoáru, a to i s osobitým autorčiným přídavkem - Baladou krkavčí.

Sborový přednes není v současné době běžným žánrem, zejména pak ve scénické prezentaci dětských souborů, v našem případě však je účinným nástrojem k široce založené technické průpravě, a to jak mluvní, tak pohybové nebo hudební, resp, rytmické (je využívána sada drumbenů).

Texty Renaty Pohorské jsou psány bohatým, vybroušeným, chvílemi až archaickým jazykem, vynikají svérázným humorem, v jevištním podání je navíc podtržena i jejich silná rytmizace. Drobná, ostře pointovaná lyrika se střídá s nápaditými jazykovými hrami a poetickými hříčkami, u nichž se význam slov podřizuje zvukomalebnosti. Vynalézavé rýmy, a překvapivé asonance se leckdy přeměňují i v nečekaně silné básnické obrazy.

Účinkují čtyři desítky členů DRDS ve věku deset až patnáct let, pětačtyřicetiminutové představení je uváděno bez přestávky, na dostatečně velkém jevištním prostoru, bez kulis a rekvizit, výhodou pak je možnost využití základního osvětlovacího parku, případně i jednoduchého ozvučení, v závislosti na charakteru prostoru. Kostýmní návrhy Barbory Veselé, scénář a režie Zdena Fleglová.

autor: Václav Flegl
Spustit audio