Kam zmizel můj strýc, pane prezidente? Rudolfinum, Sukova síň, 24. února v 19 hodin

16. únor 2020

Členové a akademici České filharmonie a Dismanův rozhlasový dětský soubor vypráví příběh P. Josefa Toufara.

Se členy a akademiky České filharmonie a herci z Dismanova rozhlasového dětského souboru vstoupíme  skrze scénické čtení a hudbu Slavomíra Hořínky do příběhu kněze Josefa Toufara, umučeného státní bezpečností v lednu 1950. 

Scénář vznikl podle knih Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli a Krok do tmavé noci.

Pořad je provázen promítáním dobových fotografií. Po skončení scénického čtení proběhne setkání a diskuse s Mons. Václavem Malým, spisovatelem a životopiscem Josefa Toufara Milošem Doležalem, historikem, knězem a postulátorem beatifikačního procesu P. Toufara Tomášem Petráčkem.

Spustit audio