Maloval motýlími křídly

23. leden 2018

Maloval motýlími křídly a sojčím pírkem, zrovna tak, jako se včela vrací k úlu, a nad rybníkem letí pták.

Literárně - hudební pásmo z textů Josefa Čapka a poezie Františka Hrubína a Jana Skácela, inspirované něžnými pastely Josefa Čapka.
Hraje a zpívá Dismanův rozhlasový dětský soubor
Scénář a režie: Jana Franková
Básně Jana Skácela zhudebnil Jakub Sejkora
Premiéra v roce 2017.

Maloval motýlími křídly

„Byl jsem zvědav, jakou podobu a jakou kvalitu má produkce tohoto dětského žánru dnes v podání toho snad nejpovolanějšího souboru. Přestože by to mělo být samozřejmým předpokladem, potěšila mne hlasová kultura dětí, u nichž je patrná pečlivá výchova a příprava v této oblasti. Jejich přednes odpovídal i na jevišti oněm rozhlasovým požadavkům, pověstně pokládaným za ty nejvyšší, přitom jejich projev působil naprosto přirozeně jak v mluveném slově, tak při zpěvu s velmi dobrou hudební intonací.
Z pořadu se dalo vysoudit, že malí umělci jsou vedeni víceoborově, tzn. i v pohybové složce (byť ji nelze přímo nazvat tancem), ale i po výtvarné stránce. Součástí představení byly promítané jejich kresby inspirované kresbami Josefa Čapka i básněmi, takže celé představení by bylo možné nazvat multimediálním – ovšem v onom původním slova smyslu, nikoli v tom, jak se slovo dnes používá častěji coby digitální přenos informací různými médii.“
(Jana K. Čeliš z recenze pro České doteky hudby / Čtení o koncertech ČDH )

Maloval motýlími křídly
autor: JaS
Spustit audio