Všehokniha a Dostatečný prostor, 26. září Divadlo Minor, Malý sál

Všehokniha  - Minor 16.5.2018

Srdečně zveme

 Všehokniha 

„Tomáš viděl věci, které nikdo jiný neviděl. Nevěděl, čím to je, ale bylo to tak odjakživa.“ Těmito slovy začíná představení podle stejnojmenné knihy Guuse Kuijera, v překladu Magdy de Bruin Hüblové.

Příběh malého Tomáše, který vyrůstá v rodině s tyranským otcem, který je zároveň bigotním věřícím, se dotýká nelehkého tématu domácího násilí, ale také vypráví o odvaze, touze po štěstí a síle přátelství. 

Dostatečný prostor

Autorská inscenace DRDS se zabývá výpovědí dospívající generace a její reflexí současnosti. Hledá odpovědi na otázky  Kdo jsme? Jaký je svět, ve kterém žijeme? A jaké v něm máme místo? Kdo jsme my? … Kdo jsme my?