Všehokniha a Dostatečný prostor, 26. září Divadlo Minor, Malý sál

20. září 2019

Srdečně zveme

 Všehokniha 

„Tomáš viděl věci, které nikdo jiný neviděl. Nevěděl, čím to je, ale bylo to tak odjakživa.“ Těmito slovy začíná představení podle stejnojmenné knihy Guuse Kuijera, v překladu Magdy de Bruin Hüblové.

Příběh malého Tomáše, který vyrůstá v rodině s tyranským otcem, který je zároveň bigotním věřícím, se dotýká nelehkého tématu domácího násilí, ale také vypráví o odvaze, touze po štěstí a síle přátelství. 

Dostatečný prostor

Autorská inscenace DRDS se zabývá výpovědí dospívající generace a její reflexí současnosti. Hledá odpovědi na otázky  Kdo jsme? Jaký je svět, ve kterém žijeme? A jaké v něm máme místo? Kdo jsme my? … Kdo jsme my?

Spustit audio