BRUNDIBÁR

26. leden 2005

Hans K r á s a BRUNDIBÁR dětská opera o dvou dějstvích na libreto Adolfa Hoffmeistera klavírní doprovod: Michal Macourek nebo Andrea Mottlová, případně orchestr Archioni Plus za řízení Michala Macourka režie: Zdena Fleglová

Ani jsem o tom nevěděl, že dne 26. září 1943 sehrál soubor židovských dětí v terezínském ghettu dětskou operu Brundibár, kterou složil můj přítel Hans Krása. Většina těch, kteří se zúčastnili představení na jevišti i v hledišti, zahynula.
Adolf Hoffmeister

Brundibár

Brundibár je na repertoáru DRDS od roku 1991, tehdy se premiéra nového nastudování konala 18. října v Terezíně. Prvotním záměrem bylo do značné míry rekonstruovat původní jevištní ztvárnění této půlhodinové dětské opery, která byla pětapadesátkrát hrána dětmi internovanými v terzínském ghettu.

Brundibár

Děj opery je srozumitelný i dětským divákům, s úspěchem je proto tato inscenace hrána i ve školách, v předchozích letech dokonce mnohokrát i v zahraničí, navzdory zdánlivé jazykové bariéře. Nejčastěji je opera uváděna za doprovodu klavíru, případně je možné využít „Krásova terezínského obsazení“ třináctičlenného komorního orchestru, a to v provedení Archioni Plus. V představení účinkuje zhruba třicet dětí.
Představení je možné doplnit besedou s některým z pamětníků původních terezínských představení, eventuálně projekcí krátkého animovaného filmu (stopáž 17 minut) Uvězněné sny, který vznikl na pražské FAMU jako absolventský film režiséra Miloše Zvěřiny.

Brundibár
Spustit audio