Soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce. Pod Českým, dříve Československým, rozhlasem působí od roku 1935. Pokračujeme v duchu dismanovských tradic ve všestranné kulturní výchově. Práce souboru je rovnoměrně rozdělena mezi rozhlasovou a divadelní tvorbu.

Soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce. Pod Českým, dříve Československým, rozhlasem působí od roku 1935. Soubor pokračuje v duchu dismanovských tradic ve všestranné kulturní výchově.

Děti prostřednictvím tvorby divadelních představení, natáčení nebo zážitků nahlížejí na svět okolo sebe. Učí se základům herecké a rozhlasové práce - dobře mluvit, hýbat se, pracovat s textem, zpívat, umět zacházet s rozhlasovou technikou, spolupracovat mezi sebou navzájem a mnohé jiné. Při divadelních zkouškách nebo natáčení reportáží musí děti o tématech přemýšlet, načerpat vědomosti, formulovat otázky a nebát se je klást… A přitom všem musí být zároveň pohotové, komunikativní a respektující. I když se většina Dismančat nevydá na umělecké školy, tyto dovednosti a zkušenosti uplatní jak v profesním, tak osobním životě.

DRDS pravidelně hraje v Praze i na zájezdech a účastní se mnoha kulturních a benefičních akcí. Děti natáčejí literárně – dramatické pořady a reportáže. Soubor spolupracuje s pražskými i mimopražskými divadly, uměleckými agenturami, uměleckými školami, dabingovými a televizními studii. 

Jak se stát členem souboru? 

Děti jsou do Dismanova rozhlasového dětského souboru přijímány skrze oficiální dvoukolový konkurz. Konkurzu do Přípravky DRDS se mohou účastnit děti ve věku šesti až deseti let. Přihlášky s uvedením jména dítěte, data narození, adresy bydliště a kontaktu na rodiče (e-mail a telefonní spojení), je možné posílat během celého roku na alena.prevratilova@rozhlas.cz. Požadavky ke konkurzu vám budou zaslány v dostatečném předstihu před konáním konkurzu.

Přesný termín konkurzu oznámíme několik měsíců před jeho konáním. Zpravidla se koná během května nebo června.

Zkoušky Přípravky jsou dvou až tříměsíční a vrcholí druhým výběrovým kolem, po němž jsou vybráni noví členové DRDS.

Miloslav Disman

Miloslav Disman při režii - 1965

(27. 4. 1904 Bělá pod Bezdězem - 21. 4. 1981 Praha)
Jméno Miloslava Dismana se stalo synonymem rozhlasového vysílání určeného dětem. Působil nejprve v roli praktického učitele, posléze po více než 30 let v úloze rozhlasového režiséra, autora a vedoucí osobnosti dětského hereckého souboru.