Chcete se stát členy DRDS?

9. leden 2019

KONKURZ DO DISMANOVA ROZHLASOVÉHO DĚTSKÉHO SOUBORU 2.3.2019 (po kliknutí se spustí video)

Soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce. Pod Českým, dříve Československým, rozhlasem působí od roku 1935. Soubor pokračuje v duchu dismanovských tradic ve všestranné kulturní výchově. Práce souboru je rovnoměrně rozdělena mezi rozhlasovou a divadelní tvorbu.

Během jedné sezóny jsou zpravidla uvedeny premiéry nových divadelních představení, soubor hraje v Praze i na zájezdech a účastní se mnoha kulturních akcí. Děti pravidelně natáčejí literárně – dramatické pořady a reportáže. Ukázky rozhlasové práce jsou k poslechu na našich webových stránkách i FB. Soubor trvale spolupracuje s pražskými i mimopražskými divadly, různými uměleckými agenturami, uměleckými školami, dabingovými a televizními studii. Soubor je rozdělen na Starší a Mladší, povinné zkoušky jsou v úterý nebo ve čtvrtek a v pátek - vždy odpoledne podle rozpisu jednotlivých projektů, ostatní akce jsou nepravidelné. Každé léto se koná povinné Letní soustředění DRDS.

Souzvuk - O žabě, starém veteránovi a ozvěně

Jak se stát členem souboru?
Děti jsou do Dismanova rozhlasového dětského souboru přijímány skrze oficiální dvoukolový konkurz. Doplňujícího konkurzu do Přípravky DRDS, který proběhne 2. 3. 2019 se mohou účastnit děti těchto ročníků - 2009, 2010, 2011, 2012. Přihlášky s uvedením jména dítěte, data narození, adresy bydliště a kontaktu na rodiče (e-mail a telefonní spojení), posílejte na hana.novenkova@rozhlas.cz. Přihlášky posílejte do 31. 1. 2019. Požadavky ke konkurzu dostanete hned další den po uzávěrce - 1.2.2019. Zkoušky Přípravky jsou dvou až tříměsíční a vrcholí druhým výběrovým kolem, po němž jsou vybráni noví členové DRDS.

Z rozhovoru pro Týdeník Rozhlas (podzim 2016)
Dismanův rozhlasový dětský soubor nedávno přivítal další členy. O konkurzu mluvila umělecká vedoucí Jana Franková.

Co všechno musí děti umět, aby u konkurzu uspěly?
Děti si projdou během hodiny kolečkem – logopedie, čtení a porozumění textu, hry a improvizace, zpěv, pohyb, recitace. Zní to složitě, ale především jde o to, jestli je dítě otevřené, tvořivé a tvárné a dokáže spolupracovat s ostatními. Není ani tak důležité, aby něco umělo, spíš aby pro práci v souboru mělo dispozice.

Jaká jsou kritéria pro přijetí? Kolik dětí se do souboru hlásí a kolik jich můžete vzít?
Do Přípravky bylo z letošního konkurzu přijato ze sto dvaceti přihlášených dvacet jedna dětí. Z nich pak vybereme nová Dismančata. Děti si během tříměsíční práce mohou zkusit, jestli je práce v souboru baví, nebo jen naplňují představy /či sny/ rodičů, kteří často říkají „on se nám doma pořád předvádí, on je úplný herec“. Soubor nebyl založen, a ani nefunguje jako líheň takzvaných malých talentů, ale jako soubor, který Dismančata vedle rozhlasové a divadelní práce především vychovává.
(Týdeník rozhlas, podzim 2016)

Spustit audio