Děti - Výchova - Divadlo 2018

30. říjen 2018

Divadelní festival DVD je především prostorem pro setkávání lidí se zájmem o dětskou a studentskou jevištní tvorbu a přednes. Je pořádán studenty a pedagogy katedry výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro výchovnou dramatiku.

Letos se DRDS zúčastnil festivalu dvakrát. V pátek Honzík Vokrouhlecký a Luisa Marešová prezentovali výsledky natáčení a průzkumu o dnešních dětech a dospělých na Sympoziu Kdo jsou? Kdo jsme?

DVD 2018

V sobotu vystoupil DRDS s představením Do velké krajiny Dudédu.

DVD 2018
autor: Hana Novenková
Spustit audio