Do příští sezony s novou uměleckou vedoucí

13. červen 2015

Výběrové řízení na novou uměleckou vedoucí souboru bylo završeno v Minoru prezentacemi všech tří adeptek ve čtvrteční podvečer 11. června.

Devítičlenná komise poté po obšírné diskuzi v tajném hlasování určila jako vítězku Janu Doležalovou-Frankovou a doporučila ji generálnímu řediteli ČRo k ustanovení do funkce s nástupem 1. září t. r. Janě upřímně blahopřejeme a zároveň děkujeme všem dětem MLSu, které se výběrového řízení zúčastnily v roli odpovědných a ochotných figurantů a napomohly tak důstojnému průběhu celého tříměsíčního procesu. Za spolehlivost a vstřícnost patří dík také asistentům, kteří byli Gábině, Janě i Daniele k dispozici.

autor: Václav Flegl
Spustit audio