Hrabaloviny

12. prosinec 2014

Dismanův rozhlasový dětský soubor už od roku 1944 každoročně pořádá svá letní soustředění – a na nich pak po celá desetiletí takzvanou Kulturní olympiádu. Spočívá v individuálním přednesu uměleckých textů – básnických, anebo prozaických.

úterý 16. prosince – 17:00
Přednáškový sál H
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, Praha 1

Letos v Želivě znělo zadání pro výběr textů jednoduše, vycházelo vstříc jak mladším, tak starším členům DRDS: Krylovovy bajky, texty Františka Nepila a také dalšího jubilanta, Bohumila Hrabala.

V rukou každého z přednašečů je především výběr ukázky (žádný z textů se přitom nesmí v soutěži objevit dvakrát!), poté jeho nastudování ve spolupráci s konzultantem, jímž je určený asistent vedení souboru, a poté přednes před celým táborovým společenstvím a zejména přísnou porotou. Výsledek můžete nyní posoudit sami jakožto diváci a posluchači, možná – na rozdíl od současných interpretů – jako přímí pamětníci Bohumila Hrabala, bezesporu jednoho z našich nejvýznamnějších literárních autorů.

autor: Václav Flegl
Spustit audio