Konkurz DRDS 2010: Přihlaste se do přípravky!

7. říjen 2010

Dismanův rozhlasový dětský soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce. Pod Českým, dříve Československým rozhlasem působí od roku 1935.

Stejně jako v minulosti je i nyní příprava členů DRDS směřována přímo k tvorbě rozhlasových pořadů, vedle toho pokračuje soubor v duchu dismanovských tradic ve všestranné kulturní výchově. Významná byla a je divadelní činnost a hudební průprava.

Děti jsou do Dismanova rozhlasového dětského souboru přijímány výhradně oficiálním konkurzem. Ten probíhá ve dvou kolech: na podzim, letos v sobotu 27. listopadu, se koná výběr do přípravky DRDS. Proběhne v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech a zúčastnit se ho mohou děti ve věku 6 až 10 let.

Přihlášky s uvedením jména dítěte, data narození, adresy bydliště a kontaktu na rodiče je možné posílat do 8. listopadu 2010 na mailovou adresu jana.rihova@rozhlas.cz, nebo poštou na známou adresu Český rozhlas – DRDS, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Po uvedeném datu rodiče dětí obdrží pokyny a také pozvánku na konkrétní čas. Pozvaní se u konkurzu zdrží zhruba hodinu.

Do přípravky bude přijato zhruba dvacet dětí, které budou docházet na zkoušky od ledna do dubna. Přípravka vrcholí druhým výběrovým kolem, během kterého porota určí nováčky DRDS pro sezonu 2011/2012.

Pro konkurz do přípravky si dítě připraví zpaměti přednes krátké básně nebo úryvek prózy. Bude ověřena úroveň hlasových dispozic (včetně zpěvu), děti od druhé třídy výše budou také přezkoušeny ze čtení. Pro pohybovou část zkoušky doporučujeme oblečení volné a pohodlné. Přijímací komise je složena ze sbormistrem oslovených spolupracovníků souboru.

Před absolvováním konkurzu bude na místě v hotovosti účtován provozní poplatek 100,‑ Kč, pokrývající náklady výběrového řízení. Těšíme se na Vás!

autor: JaŘí
Spustit audio