Přidejte se k nám

10. květen 2019

Soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce. Pod Českým, dříve Československým, rozhlasem působí od roku 1935.

Děti jsou vedeny k všestranné kulturní výchově. Prostřednictvím divadelních představení, natáčení nebo zážitků nahlížejí na svět okolo sebe. Učí se základům herecké a rozhlasové práce - dobře mluvit, hýbat se, pracovat s textem, vyznat se v práci s rozhlasovou technikou, spolupracovat mezi sebou navzájem a mnohé jiné. Při divadelních zkouškách nebo natáčení reportáží musí děti o tématech přemýšlet, načerpat vědomosti, formulovat otázky a nebát se je klást… A přitom všem musí být zároveň pohotové, komunikativní a respektující. I když se většina našich dětí nevydá na umělecké školy, tyto dovednosti a zkušenosti uplatní jak v profesním, tak osobním životě.

DRDS pravidelně hraje v Praze i na zájezdech a účastní se mnoha kulturních a benefičních akcí. Děti natáčejí literárně – dramatické pořady a reportáže. Soubor spolupracuje s pražskými i mimopražskými divadly, uměleckými agenturami, uměleckými školami, dabingovými a televizními studii. 

Jak se stát členem souboru? 

Děti jsou do Dismanova rozhlasového dětského souboru přijímány skrze oficiální dvoukolový konkurz. Konkurzu do Přípravky DRDS, který proběhne 13. února 2021, se mohou účastnit děti ve věku šesti až deseti let, zcela výjimečně i starší děti. Přihlášky s uvedením celého jména dítěte, celého data narození a kontaktu na rodiče (e-mail a telefonní spojení), je možné posílat během celého roku na hana.novenkova@rozhlas.cz. Přihlášky posílejte do 17. 1. 2021. Požadavky ke konkurzu vám budou zaslány v prvním únorovém týdnu. Zkoušky přípravky jsou dvou až tříměsíční a vrcholí druhým výběrovým kolem, po němž jsou vybráni noví členové DRDS.

Spustit audio