Prožij ten příběh v Památníku ticha Bubny

Dismanův rozhlasový dětský soubor vystoupí v rámci divadelní a filmové dílny: „Prožij ten příběh“, která se odehraje ve dnech 28. až 30. května v Památníku ticha Bubny.

Pražské nádraží Bubny je místem, kde vzniká vzdělávací a komunikační centrum, věnované hledání odkazu příběhů dvacátého století. Během květnových dnů tohoto roku tu bude probíhat dílna o dramatizacích různých autentických osudů, určená nejen studentům a žákům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti.

DRDS má na svém repertoáru několik inscenací, které vycházejí ze skutečných příběhů, ať je to Pohádka o Raškovi podle stejnojmenné knihy Oty Pavla nebo Všehokniha Guuse Kuijera, popisující jeho dětství v Holandsku padesátých let minulého století. Na dílně Prožij ten příběh vystoupí se dvěma inscenacemi v úterý 28. května v 15:00 a v 18:00 se scénickou koláží …a bolelo nebe, sestavenou z textů dětí internovaných v Terezíně během druhé světové války. Ve čtvrtek 30. května pak v 15 hodin zahraje představení Pepito (ne)plivej! o cestě malých skautů s nalezenou velbloudicí českou poválečnou krajinou.

Kromě toho sem, na místo už navždy spojené s válečnými deportacemi občanů židovského původu, přijede prezentovat svou práci, motivovanou opravdovými příběhy (inscenace: Journes, Rok pana Goluži, Návštěva z pravěku, nebo filmy: Nenastoupili, Helga L - 520, Po stopách Petra Ginze) mnoho dalších dětských souborů a uskupení. Všechna jejich večerní představení jsou určena široké veřejnosti.

Podle organizátorů „…je velký důraz kladen zejména na vzájemnou komunikaci zúčastněných. Dopolední a odpolední představení, která otevřou diskusi pro účastníky v hledišti i na jevišti, budou lektorována členkami mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni. Rozbory a diskuse o hledání přístupů k dramatizaci autentických příběhů, mají pomoci hlavně těm realizátorům, kteří se na svá autorská díla teprve připravují“.